Въздухоувличащи

 

ConAir 100

ConAir 100 е течна въздухоувличаща добавка за бетони и цименто-пясъчни разтвори, която гарантира от 3% до 6% въздух в пресния разтвор във вид на устойчиви микро-мехурчета въздух с размери между 100μm до 300μm. Това обуславя мразоустойчивост по смисъла определен в БДС EN 206-1. Класификация според БДС EN 934-2 табл.5.