Поликарбоксилати

 

PolyDos EG460

PolyDos EG460 е течен суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа за транспортен бетон и разтвори, с изискване за висока ранна якост, поддържане на висока консистенция при висока температура на околната среда и висока активност на използвания цимент. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.