Пластификатори

 

MR 170

MR 170 течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетона. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.10.

 


 

MR 170-S

MR 170-S течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетона. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.10.

 


 

MR 170-W

MR 170-W течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при ниски температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.7.

 


 

MS 30

MS 30 течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетона. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2.

 


 

MS 30-S

MS 30-S течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията при високи температури. Класификация според БДС EN 934-2 табл.10.

 


 

MS 30-W

MS 30-W течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при ниски температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.7.