Пластификатори

 

MR 170

MR 170 е течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетона. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2.

 


 

MR 170-S

MR 170-S е течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при високи температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетона. Класификация според БДС EN 934-2 табл.10.

 


 

MR 170-W

MR 170-W течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при ниски температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2.

 


 

MS 30

MS 30 е течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, удължава хидратацията на цимента, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2.

 


 

MS 30-S

MS 30-S е течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при високи температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.10.

 


 

MS 30-W

MS 30-W е течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при ниски температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2.