Ускорители

 

Frost OC

Frost OC е течна противозамръзваща добавка за циментови разтвори, съвместима с всички видове Портлад цименти, която не влияе върху свързването на цимента и втвърдяването на бетона. Подходяща за транспортен бетон, цименто-пясъчни разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.6.