Ускорители

 

MR 170-W

MR 170-W течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, за употреба при ниски температури, с гарантирано време на обработваемост. Подходящ за разтвори с минерални добавки. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.7.

 


 

Frost OC

Frost OC течна противозамръзваща добавка за циментови разтвори, съвместима с всички видове Портлад цименти, която не влияе върху свързването на цимента и втвърдяването на бетона. Подходяща за транспортен бетон, пясъчно-циментови разтвори.

 


 

MS 30-W

MS 30-W течен пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при ниски температури, с гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор. Класификация според БДС EN 934-2 табл.2 и табл.7.

 


 

Melamin А

Melamin А течен суперпластификатор за транспортни и водоплътни бетони, подходящ за полагане на бетони при ниски температури, с гарантирани високи якости на 7 ден, Ускорява втвърдяването. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.7.

 


 

Melamin F

Melamin F течен суперпластификатор за нормални и специални бетони, с високи ранни и крайни якости, напрегнати елементи и конструкции, бетони с нисък водо-циментов фактор, гипсови разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.7.