Суперпластификатори

 

Melamin F

Melamin F течен суперпластификатор за нормални и специални бетони, с високи ранни и крайни якости, напрегнати елементи и конструкции, бетони с нисък водо-циментов фактор, гипсови разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.7.

 


 

NY 800

NY 800 течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията при умерени температури. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.3.2.

 


 

NY 800-S

NY 800-S течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията при високи температури. Класификация според БДС EN 934-2 табл.11.1 и табл.11.2.

 


 

NY 300

NY 300 течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията при умерени температури. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.3.2.

 


 

NY 300-S

NY 300-S течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията при високи температури. Класификация според БДС EN 934-2 табл.11.1 и табл.11.2.