Суперпластификатори

 

Melamine F

Melamine F е течен суперпластификатор за нормални и специални бетони, с високи ранни и крайни якости, напрегнати елементи и конструкции, бетони с нисък водоциментов фактор, гипсови разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.

 


 

Melamine A

Melaminе А е течен суперпластификатор за транспортни и водоплътни бетони, подходящ за полагане на бетони при ниски температури, с гарантирани високи якости на 7 ден, ускорява втвърдяването. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.

 


 

NY 300

NY 300 е течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при умерени температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.

 


 

NY 300-S

NY 300-S е течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при високи температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.11.1 и 11.2.

 


 

NY 300-W

NY 300-W е течен суперпластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ за употреба при ниски температури, гарантирано време на обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.