Въздухоувличащи

 

ConAir 100

ConAir 100 Конеър 100 е течна въздухоувличаща добавка за бетони и цименто-пясъчни разтвори, която гарантира от 3% до 6% въздух в пресния разтвор, във вид на устойчиви микро-мехурчета въздух, с раз -мери между 100μm до 300μm. Това обуславя мразоустойчивост по смисъла определен в БДС EN 206-1.