Ускорители

 

Wet Gun AF

Wet Gun AF е течен ускорител за пръскан бетон с кратко време на свързване, на основата на алуминиеви соли, не съдържа алкали. Съвместим със сух и мокър способ на пръскане. Приложение за структурно укрепване на тунели, консолидиране на скални и земни маси и др. Класификация според БДС EN 934-5.

 


 

Mapequick AF1000

Mapequick AF1000 е течен ускорител за пръскан бетон с кратко време на свързване, на основата на неорганични соли, не съдържа алкали. Съвместим със сух и мокър способ на пръскане. Приложение за структурно укрепване на тунели, облицовъчен бетон, консолидиране на скални и земни маси и др. Класификация според БДС EN 934-5.

 


 

Mapequick AF2000

Mapequick AF2000 е течен ускорител за пръскан бетон с кратко време на свързване, на основата на неорганични соли, не съдържа алкали. Съвместим със сух и мокър способ на пръскане. Приложение за структурно укрепване на тунели, облицовъчен бетон, консолидиране на скални и земни маси и др. Класификация според БДС EN 934-5.