Суперпластификатори

 

Melamine F

Melamine F е течен суперпластификатор за нормални и специални бетони, с високи ранни и крайни якости, напрегнати елементи и конструкции, бетони с нисък водоциментов фактор, гипсови разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и 3.2.