Суперпластификатори

 

Melamin F

Melamin F течен суперпластификатор за нормални и специални бетони, с високи ранни и крайни якости, напрегнати елементи и конструкции, бетони с нисък водо-циментов фактор, гипсови разтвори. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.7