Поликарбоксилати

 

PolyDos

PolyDos течен суперпластификатор за бетон, на поликарбоксилатна основа, за транспортен бетон и разтвори, с изискване за висока ранна якост, поддържане на висока консистенция при висока температура на околната среда и висока активност на използвания цимент. Класификация според БДС EN 934-2 табл.3.1 и табл.3.2.